Read more: TẠO HỘP ẨN BÌNH LUẬN MỚI NHẤT (NEW COMMENTS) |tranluat57trnlut Under Creative Commons License: Attribution Share Alike SỨC SỐNG: tháng sáu 2015

BANER

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Lạy Chúa con chẳng đáng Chúa vào nhà con.

Phúc Âm: Mt 8, 5-17
 "Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài. Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta".
 Đó là lời Chúa.
 Suy Niệm: Viên bách quản đã xin Đức Giêsu chữa lành người đầy tớ của ông. Viên bách quản là người ngoại mà ông tỏ ra khiêm tốn và tin tưởng vào lời quyền năng của Đức Giêsu. Ông cũng là người nhân hậu, biết yêu thương săn sóc đến người đầy tớ hèn mọn của ông.
 Cầu Nguyện: Lạy Cha, xin cho chúng con luôn xác tín vào quyền năng và tình yêu của Cha. Và trong cuộc sống, xin cho gia đình chúng con cùng biết mở tâm hồn ra với làng xóm, biết yêu thương những người chúng con có dịp tiếp xúc. Ước gì tình yêu thương trong chúng con được trải rộng, để Thiên Chúa được vinh danh, con người được hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Nếu Ngài muốn.

MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM I
 Thứ SáuTuần XII
 Phúc Âm: Mt 8, 1-4 
"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết". Đó là lời Chúa.
 Suy Niệm: 
Trước lời cầu xin của anh phong hủi, Đức Giêsu không thể làm ngơ vì nỗi khao khát được sạch của anh. Ngài đã đụng chạm đến anh và chữa lành mà không sợ mình bị lây nhơ theo quan niệm của người Do Thái thời bây giờ. Điều đó chứng tỏ Đức Giêsu có quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi. "Sạch" ở đây không chỉ có nghĩa là được khỏe về phần xác, mà còn được hiểu là sự đổi mới trong tâm hồn nữa. Bài học cho chúng ta hôm nay là lòng tin vào Thiên Chúa, Đấng đầy quyền năng và nhân ái. Nếu chúng ta mạnh dạn đặt niềm tin của mình nơi Thiên Chúa như anh phong hủi, chắc chắn chúng ta không còn đau khổ khi thân xác bị bệnh tật, không thất vọng khi tâm hồn lỡ lầm yếu đuối.
 Cầu Nguyện:
 Lạy Chúa Giêsu, chúng con dù không mang bệnh tật nơi thân xác, nhưng tâm hồn chúng con cũng đang bị cùi hủi, lở loét vì tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con biết tin tưởng ở Chúa. Xin cho chúng con được nên sạch, để với tâm hồn trong trắng bình an, chúng con đến gần Chúa và sống chan hòa với anh em trong đức tin và tình yêu mến. Amen.
 Chúa Giêsu đã nhận lấy những đau khổ của chúng ta
 Khi xuống núi, thực tại đầu tiên Chúa Giêsu gặp phải, đó là sự đau khổ. Sau hiện tượng phong cùi, Người lại đối mặt với căn bệnh bại liệt, với con sốt và sau cùng với một đám đông bị quỷ ám và bệnh tật. Sự chữa lành, đối với ông Matthêu, đó là lời đáp trả tình yêu nhưng không của Con Thiên chúa cho nhân loại những kẻ tin. Với Chúa Giêsu, đó là quyền năng trên mọi tạo vật: Chỉ một lời đã đủ, và người phong cùi liền được chữa lành. Sự thán phục của Chúa Giêsu đối với người này, xác định thông điệp của Người: Niềm tin của anh đã cứu anh. Chúng ta là những kẻ đang khổ đau với các bệnh tật hay những nỗi thống khổ hầu như không thể chấm dứt, tuy nhiên chúng ta là những kẻ tin và cầu nguyện, có lẽ chúng ta khó hiểu về cái phần hơi "kỳ quái" của cái tức khắc này. Chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự dữ có một giá. Người đã chịu gánh lấy các nỗi đau của chúng ta đến mức trình lên Chúa Cha chính con người của Người, lên Đấng đầy lòng thương xót, đã muốn, nhờ Người, cứu thoát chúng ta khỏi khổ đau. 
 Một nữ tu của các cộng đoàn Huynh Đệ Giêrusalem

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Thực thi Thánh Ý Chúa.

Phúc Âm: Mt 7, 21-29 
"Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: "Lạy Chúa, Lạy Chúa", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: "Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta". "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn". Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.
 Đó là lời Chúa.
 Suy Niệm: Tất cả lời giảng dạy và dụ ngôn hôm nay nhấn mạnh đến tiêu chuẩn của một người môn đệ đích thực: không phải chỉ cần một lòng tin trên lý thuyết, trên môi miệng... Điều cần thiết nhất là phải thi hành ý Thiên Chúa, sống theo lời Đức Giêsu dạy. Chúng ta không thể nói rằng mình tin yêu Chúa, mà cuộc sống chúng ta lại không theo giáo huấn của Ngài. Mỗi tín hữu chúng ta cần xác tín: chỉ có Đức Giêsu, và ánh sáng Lời Ngài là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Ngoài Đức Giêsu, không ai có thể cho chúng ta hạnh phúc đích thực.
 Cầu Nguyện: Lạy Chúa, mỗi người chúng con ai cũng tuyên xưng đức tin. Nhưng nhiều khi chúng con chỉ là những kẻ tin suông: nghĩ hay nói giỏi, đọc kinh nhiều. Còn việc sống theo Lời Chúa dạy thì chúng con chưa quan tâm. Xin giúp chúng con nhận ra những gì giả dối nơi con người mình, và biết khiêm tốn sửa đổi. Chỉ khi nào chúng con sống đức tin, chúng con mới làm cho người khác nhận ra và tin vào Chúa. Amen.
Chấp nhận chúng ta là những kẻ nghèo hèn 
 Thờ phượng có nghĩa là nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Người ở đó, trong Lời của Người. Người ở đó, trong Thánh Thể. Các Kitô hữu phương Đông hiểu rằng các ảnh tượng cũng đem họ vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Người ở đó, trong những biến cố tầm thường của đời sống chúng ta. Và Tin mừng nhấn mạnh: Thiên Chúa thường đến với những người nghèo hèn nhất. Thờ phượng có nghĩa là chúng ta quay lưng lại cho bản thân để nhìn lên tới Thiên Chúa. Nếu những âu lo của chúng ta chiếm hết chỗ, thì làm sao kéo ra khỏi cát vùi, nguồn mạch sự sống mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta? Việc ba vua đến thờ lạy được diễn tả bằng việc dâng lễ vật. Việc chúng ta cầu nguyện để thờ lạy cũng lôi kéo chúng ta dâng hiến cái tốt nhất của chúng ta lên Thiên Chúa và cũng cho kẻ khác. Nó lôi kéo chúng ta đến sự hiến dâng cuộc đời mình cho những người đã được giao phó cho chúng ta.. . Khi xuống thế gian, Chúa Giêsu đã bày tỏ tình yêu vô bờ của Thiên Chúa cho con người, của mọi dân tộc. Người đã ghi khắc tiếng "thỏa thuận" của Thiên Chúa vào cõi thâm sâu của thân phận con người. Thiên Chúa đón nhận tất cả chúng ta như chúng ta là, với cái gì là tốt, mà cả với những u tối của chúng ta, và cả những lỗi tội của chúng ta nữa. Chúng ta học được để chấp nhận chúng ta là những kẻ nghèo hèn. Và từ đó, chúng ta không thể thất vọng về thế giới, lẫn chúng ta
 Sư huynh Alois, Phụ trách Cộng đoàn Taizé

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỔN MẠNG CHA CỐ.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

PHÚC ÂM: Lc 1, 57-66. 80
 "Nó sẽ gọi tên là Gioan".
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
 Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó". Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.
 Đó là lời Chúa.
 SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 
 Số phận ông Gioan, một số phận lạ lùng!
 Một cuộc đời trọn vẹn, phụ thuộc vào cuộc đời của một người khác, hoàn toàn tập trung vào cuộc đời của Chúa Giêsu. Cuộc đối thoại của cả hai đều làm chúng ta ngỡ ngàng. Khi Chúa Giêsu nói về ông Gioan, Người đặt ông trong ánh sáng tràn đầy, để làm nổi bật ơn gọi của ông. Đối với Chúa Giêsu, ông còn hơn cả một tiên tri, ông là người tiền hô là chứng nhân của ánh sáng, là bạn của chú rể, là người con vĩ đại nhất của người phụ nữ. Nhưng khi ông Gioan Tẩy Giả nói về Chúa Giêsu, ông không ngừng đặt mình trong bóng tối, và dứt khoát chuyện đám đông và ngay cả các môn đệ của ông đến với Chúa Giêsu. Nhất là ông không muốn người ta bảo ông là Đấng Mêsia, vì ông không đáng cởi dây giày cho Người. Vâng, Chúa Giêsu phải lớn lên, còn ông, ông phải nhỏ đi, cũng như tinh tú ban đêm phải mờ đi khi mặt trời ló dạng ở chân trời. Nói về chuyện người ta tìm kiếm những Gioan Tẩy Giả trong thế giới và trong Giáo hội ngày nay thì không phải là ít. Sau cùng những trường hợp cho chúng ta vào đời thì không quan trọng. Trước hết, chúng ta là cái mà tương lai chúng ta sẽ là, hay đúng hơn cái mà chúng ta được mời gọi để làm, và nhất là, để hiện hữu như phải hiện hữu, bất cứ ở tuổi nào.
 Claude Ducarroz, Prévôt

TRÒ CHƠI LỚN.

Theo Chúa

Phúc Âm: Mt 7, 6. 12-14
 "Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. "Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. "Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy".
 Đó là lời Chúa.
 Suy Niệm:
 Đức Giêsu đưa ra khuôn vàng thước ngọc về bổn phận của mỗi người đối với tha nhân. Sự độc đáo nơi nguyên tắc của Ngài: không chỉ không làm những điều tiêu cực, mà còn phải làm những điều tích cực, điều tốt cho anh em, nghĩa là sống bác ái, biết cho đi với tất cả lòng quảng đại và yêu mến. Qua hình ảnh con đường hẹp, cửa hẹp. Đức Giêsu dạy ta cần khước từ những quyến rũ bất chính của cuộc sống: những hưởng thụ, dễ dãi... để được vào Nước Trời. Muốn theo Đức Giêsu, chúng ta phải phấn đấu với chính mình, và đi theo con đường Ngài đã đi, đó là con đường khổ giá.
 Cầu Nguyện:
 Lạy Chúa, Chúa dạy cho chúng con những bí quyết để được vào Nước Trời: phải yêu thương và làm cho người khác những gì chúng con muốn mình được người khác làm cho, nghĩa là, phải quên đi chính mình và đi bước trước đến với anh em - Phải theo con đường hẹp, nghĩa là phải vượt qua trở ngại, khó khăn.
 Lạy Chúa, những điều đó thực sự rất khó với chúng con, bởi vì con người tự nhiên ai cũng ưa dễ dãi chứ không thích khó khăn, mất mát. Xin ban cho chúng con tình yêu và sức mạnh của Chúa để chúng con can đảm thực thi những lời Chúa dạy, hầu đạt tới phần thưởng đích thực là Nước Trời Chúa hứa. Amen.
 Những hạt trai trong Kinh Thánh 
 Người đàn ông trong bài dụ ngôn đã tìm thấy một "hạt trai" rất đắt tiền trong một cánh đồng, và ông đã bán đi tất cả những gì mình có để mua cánh đồng đó. Đã có vấn đề những kho báu và những hạt trai trong Sách Thánh! Những "hạt trai" này là một kho tàng quý báu của đời sống người Kitô hữu: Đó là sự hiểu biết về đức khôn ngoan của Đức Kitô, nó huy động con tim mình. Kho báu này được ban cho mọi người, nhưng không ép buộc ai. Lòng ước muốn, sự sẵn sàng, lòng chân thành của người đón nhận nó là điều rất quan trọng. Vừa ý thức về sự mỏng dòn của mình, và sự cao cả của ân ban của Thiên Chúa, người tìm ra "kho báu" đã cho đi tất cả những gì mình có. Đó, vì sao cánh cửa lại chật hẹp! Không phải vì sự hẹp hòi của con tim Thiên Chúa, chỉ đủ chỗ cho một vài người! Nhưng vì yêu sách mà ân ban đó đòi hỏi. Vì thế, người ta không thể ép buộc cho đi những "hạt trai" của Tin mừng: Những ai không có thái độ sẵn sàng của kẻ tìm kiếm sẽ không có được những hạt trai đó để làm cho mình một vòng cổ lộng lẫy. Ban phát những hạt trai đó cách vô tư, đó là thiếu sự kính trọng thông điệp của Đức Kitô, đồng thời cũng không kính trọng sự tự do của con người.
 Veroniqua Thiébaut La Croix

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

CẦU NGUYỆN

Phúc Âm: Mt 6, 7-15
 "Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. "Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".
 Đó là lời Chúa.
 Suy Niệm:  
Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài biết rõ chúng ta cần gì và điều gì tốt hơn cho chúng ta. Vì thế khi cầu nguyện không nên lải nhải nhiều lời. Nhưng Chúa vẫn muốn lắng nghe những lời tâm tình của ta, những quan tâm của ta đối với cuộc sống, với anh em... chứ không phải là những nhu cầu cá nhân, ích kỷ. Chúng ta hãy xin Đức Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện đẹp ý Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta phải đặt trong tương quan Cha-con với Thiên Chúa. Cha muốn gì, con xin vâng.
 Cầu Nguyện:
 Lạy Chúa Giêsu, khi xưa Chúa đã dạy các môn đệ cầu nguyện. Ngày nay, mỗi khi chúng con đến với Chúa, xin Chúa sai Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng con cầu nguyện, để chúng con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Cha. Lạy Cha, chúng con tin thật Cha yêu thương chúng con hơn chính chúng con tự thương mình. Chúng con xin phó thác cuộc đời chúng con vào tình thương của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
Thánh Thể, bữa ăn ngày hội
 Chúa Giêsu đã cho chuẩn bị bữa ăn ngày hội này, Người giải phóng ách nô lệ, Người giải thoát khỏi tội phải chết, Người mở đường đi vào cuộc sống của sự Phục Sinh, con đường đi tới Cha của Người, Người đã chuẩn bị tất cả, chính Người đã mời các môn đệ Người đến dự bữa tiệc. Chúng ta có ý thức rằng chính Chúa cũng mời chúng-ta mỗi ngày, và nhất là ngày Chúa nhật để sống giờ của Người, là sự giải thoát và giờ phút mà Người trao ban sự sống đời đời không? Chúng ta có chuẩn bị tâm hồn mình cho biến cố duy nhất này vốn sẽ tồn tại trong lịch sử của toàn thể nhân loại không? Chúng ta cũng hãy ý thức rằng, để tạ ơn Chúa, để thán phục và tham dự tròn đầy Thánh lễ, chúng ta cần phải nhớ điều xác tín này: Là chúng ta đang đứng trước một mầu nhiệm: Đó là một sự ngỡ ngàng muôn thuở về mầu nhiệm đức tin này. Ngay chính giữa lúc truyền phép, chúng ta hát: "Cao cả thay mầu nhiệm đức tin". Chúng ta không đi tham dự Thánh lễ vì nó đẹp, hay vì cha xứ giảng hay, nhưng chúng ta đến đó vì Chúa Giêsu, chúng ta tin rằng Đức Kitô Sống Lại đang hiện diện trong chúng ta, trong Hội Thánh, và trong toàn thể nhân loại khi Người ban Mình và Máu Người làm dấu chỉ của giao ước.

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

 Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18 "Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. "Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. "Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con". Đó là lời Chúa.
 Suy Niệm: Đừng sống như kẻ giả hình thích phô trương. Làm việc lành chỉ thích làm nơi công cộng để được khen thưởng. Nếu chỉ thế thì vô ích trước mặt Chúa. Chúa dạy chúng ta hãy làm việc bác ái, đạo đức cách khiêm nhường. Thiên Chúa thấu suốt mọi sự sẽ thưởng cho.
 Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con tinh thần của Chúa: nhỏ bé và nhân hậu. Để mọi hành động, mọi việc làm của chúng con đều xuất phát từ tấm lòng khiêm cung và tràn đầy yêu thương. Amen.
 “Trong thầm kín” Khi Đức Kitô khuyến khích chúng ta cầu nguyện mà không phô trương cho mọi người thấy, thì Người cũng không khuyến khích chúng ta đi vào một sự kín đáo lịch sự, như thể phải khiêm hạ và ý tứ trong khi cầu nguyện. Khi Chúa Giêsu nói lên những giờ phút Người đi vào "trong sự kín đáo", Người nói về những gì chính Người đã không ngừng trải nghiệm: Đó là sự thân tình với Chúa Cha. Ngay cả khi Người ở giữa công chúng, Chúa Giêsu vẫn sống trong sự hiện diện thánh thiêng đó. Và như thế, Người đã nhìn nhận một sự mặc khải của Chúa Cha khi ông Phêrô tuyên xưng Người là Đấng Mêsia và là Con của Thiên Chúa (Mt 16,16- 17). Nhưng Chúa Giêsu đi xa hơn: Người thường rút lui vào nơi kín đáo để nói chuyện một mình với Cha của Người (Mt 14,23). Vậy vào nơi kín đáo không phải là một sự trốn chạy khỏi công việc thường ngày, cũng không phải một việc làm để nghỉ ngơi thoải mái; nhưng ngược lại đó là cách thiết lập sự nối kết cần thiết, cốt tử, của mỗi ngày với Đấng là Tác Giả của mọi thực tại, Đấng là Cha đã ban cho chúng ta sự sống và làm cho chúng ta trở nên những thực tại. Khi người ta trao tặng thì giờ của mình hoặc tiền bạc cho kẻ khác, khi người ta ăn chay vì Chúa, đó chính là trong sự kín đáo của Chúa Cha mà điều đó được thực thi (Mt 6,1-4; 16-18). Lm. Philippe Lefebvre, o.p. Revue Prier