Read more: TẠO HỘP ẨN BÌNH LUẬN MỚI NHẤT (NEW COMMENTS) |tranluat57trnlut Under Creative Commons License: Attribution Share Alike SỨC SỐNG: tháng năm 2012

BANER

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

THÁNH THỂ thứ năm hành tuần

Chúa lập bí tích Thánh Thể

Suy niệm : Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy

Sau khi cho các môn đệ chia sẻ Thánh Thể, Đức Giêsu nói với họ “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Bẻ bánh, cử chỉ quen thuộc của Chúa Kitô, là dấu chỉ giúp các môn đệ Em-mau nhận ra Người : “Chính Thầy đây !”

Giáo Hội không ngừng thực thi lệnh Chúa truyền. Các tín hữu thời sơ khai tiến hành bẻ bánh tại tư gia. Mỗi ngày hàng trăm ngàn thánh lễ vẫn được cử hành tại các thánh đường trên khắp thế giới. Trong mỗi thánh lễ, các tín hữu loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến (1Cr 11,26). Họ được kêu mời thực hiện hành vi tự hiến của Đức Kitô qua cuộc sống dấn thân, quảng đại, hy sinh như Thầy Chí Thánh.Lạy Chúa, như hai môn đệ làng Em-mau,
lòng được bừng cháy khi nghe giải thích Kinh Thánh,
và nhận ra Chúa khi Ngài bẻ bánh.

Xin cho con mỗi khi tham dự thánh lễ,
thêm cảm mến con đường khổ giá đưa đến vinh quang,
biết lắng nghe Lời Chúa và kết hợp với Thánh Thể Ngài.

Và cũng như các môn đệ Em-mau xưa,
xin cho con sau khi gặp Chúa,
hân hoan chia sẻ tin vui Phục sinh cho anh em.

Nhờ đó,
Bánh được bẻ ra trong thánh lễ được tiếp nối
bằng tấm bánh chia sẻ và tự hiến giữa cuộc đời.

CÂY NHO ĐÍCH THỰC


123tagged.Com

123Tagged.com - More Christian Comments

123tagged.Com

123Tagged.com - More Christian Comments
                                                CÂY NHO ĐÍCH THỰC

Thân nho Chúa thật bao la
Nhờ vào phép rửa sinh ra nhiều cành
Thánh Thần Chúa biến nguồn ơn
Cho người dưới thế làm con Chúa Trời.

Đã thành người mới từ đây
Kết thân với Chúa ta hằng vững tin
Người ban phúc cả trên đời
Giê-su xuống thế làm Người cứu ta .

Thành Tư tế trong đền Thánh
Chuyên chăm lo việc của nhà Chúa ta
Thành Ngôn sứ khắp mọi nơi
Rao truyền chân lý người người được ơn.

Chúa ban chức trọng quyền uy
Vương đế mới thật tỏ bày thế gian.
Giê-su con Đức Chúa Trời
Cho ta được hưởng muôn vàn hồng ân.

Hỡi đâu nhân thế sự đời
Chúa ban như thế sao mà đổi thay
Chẳng lo kết hiệp với Người
Chỉ lo của cải trên đời quý hơn.

Tiền tài là của phù vân
Nay còn mai mất có là chi đâu
Thế mà lắm kẻ tham tiền
Coi tiền quý trọng hơn là Chúa ta

Ai ơi xin hãy nhớ lời
Thế gian là chốn tạm thời mà thôi
Tiếc chi của cải trên đời
Nó làm mờ mắt cuộc đời tiêu luôn

Hôm nay Chúa lấy dụ ngôn
Cây nho Thày đã trao ban cho đời
Cành nho con gắn liền Thày
Trổ sinh trái tốt bằng Lời Chúa đây.

Nghiệm ra tình Chúa bao la
Ăn năn sám hối cùng Cha trên Trời
Về cùng Thiên Chúa mà Thôi
Chọn Người trên hết một đời không phai.Cây nho và cành 2
Thể hiện: Josephine Lê Anh