Read more: TẠO HỘP ẨN BÌNH LUẬN MỚI NHẤT (NEW COMMENTS) |tranluat57trnlut Under Creative Commons License: Attribution Share Alike SỨC SỐNG: tháng mười một 2014

BANER

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Trao bằng

ĐỒNG TẾ
CHA CHÁNH XÚ GIUSE LÊ HOÀNG
MÃN NHIỆM KỲ III

BAN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2015-2019
BAN ĐIỀU HÀNH GIÀO HỌ MACTINO
BAN ĐIỀU HÀNH GIÀO HỌ MÔNG TRIỆU
BAN ĐIỀU HÀNH GIÀO HỌ PHAOLÔ
BAN ĐIỀU HÀNH GIÀO HỌ PHÊ RÔ
BAN ĐIỀU HÀNH GIÀO HỌ VÔ NHIỄM
BAN ĐIỀU HÀNH GIÀO HỌ CHƯ THÁNH
HĐMV.GIÁO XỨ THIÊN ÂN.
Hợp với toàn thể Giáo Hội mừng kính trọng thể Các thánh tử đạo Việt Nam cũng là ngày trao bằng tưởng lệ cho các thành viên trong Hội đồng Mục Vụ Giáo Xứ mãn nhiệm kỳ III(2011-2014) và trao bằng Bổ nhiệm cho các thành viên mới (HĐMV.GX nhiệm kỳ IV(2015-2019)
 -Vào lúc 17h15”Ngày 24-11-2014 Cộng đoàn trong Giáo Xứ cung nghinh kiệu xương Thánh quanh nhà thờ. -Đồng tế thánh lễ có Cha Chánh xứ Giuse Lê Hoàng- Cha cố Gioan.B Maria Đoàn Vĩnh Phúc- Hai cha phụ tá Cha Phaolô Võ phương Tiến-Cha phụ tá Giuse Đoàn Công Tuyên -Hiệp dâng thánh lễ có quý chức tân cựu (HĐMVGX –Các đoàn thể cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự.
 -Đầu Thánh lễ Cha Chánh xứ tri ân cựu quý chức mãn nhiệm kỳ III(2011-2014) và trao bằng tưởng lệ Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa cho các thành viên mới (HĐMV.GX nhiệm kỳ IV(2015-2019) và trao bằng Bổ nhiệm ,tiếp đến là nghi thức sai đi cho các ban ngành đoàn thể trong Giáo Xứ. 
Thánh lễ kết thúc lúc 19h00” thật tốt đẹp.
 Sau thánh lễ quý chức Tân-Cựu giao lưu tại nhà sinh hoạt.