Read more: TẠO HỘP ẨN BÌNH LUẬN MỚI NHẤT (NEW COMMENTS) |tranluat57trnlut Under Creative Commons License: Attribution Share Alike SỨC SỐNG: tháng tám 2014

BANER

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU MỪNG BỔN MẠNG.

THỨ BA Ngày 19 tháng 8 Kinh Phụng Vụ.


Lạy Chúa xin cho con luôn đi tìm Chúa qua Lời Hằng Sống,để con tìm lại chính mình.

THỨ BA

Ngày 19 tháng 8
Thánh Gio-an Ơ-đơ, linh mục.
Tv 137 (138)
Lời cảm tạ
Vua chúa trần gian đem báu vật vào thành thánh (x. Kh 21,24).

ÐC: Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần,
xin đàn ca kính Chúa,

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin. *
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.

Xin cảm tạ danh Chúa,
vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, *
đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
trên tất cả mọi sự.

Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,
đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ
khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. *
Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa:
"Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao!"

Chúa tuy thật cao cả,
nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; *
đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết.

Cho dù con gặp bước ngặt nghèo,
Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.

Ðịch thù đang hằm hằm giận dữ,
Ngài ra tay chận đứng,
lấy tay uy quyền giải thoát con.

Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất;
Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. *
Công trình do tay Ngài thực hiện,
xin đừng bỏ dở dang.
Lời Chúa                                                                  (Cl 3:16)
Ước gì lời Ðức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Ðể tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng.
Lời cầu
Chúa Ki-tô ban sức mạnh Thánh Thần cho Giáo Hội. Chúng ta hãy tha thiết nguyện cầu:
Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.
Chúa đã mời gọi các tín hữu đón nhận chân lý của Chúa, - xin cho chúng con được can đảm tuyên xưng đức tin trong cuộc sống hằng ngày.
Xin thần trí khôn ngoan của Chúa hướng dẫn các nhà lãnh đạo quốc gia, - để họ tận tình lo cho dân nước hằng an cư lạc nghiệp.
Xưa Chúa đã làm cho bánh hoá nhiều để nuôi đám đông dân chúng, - xin dạy chúng con biết tận tình nâng đỡ những người nghèo.
Trong ngày Chúa giáng lâm vinh hiển, - xin cho anh chị em chúng con đã qua đời được sống lại và hưởng phúc trường sinh.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Gio-an linh mục làm người rao giảng sự phong phú khôn lường của Ðức Ki-tô. Xin cho chúng con cũng biết theo gương sáng của thánh nhân và nghe lời người dạy dỗ mà ngày càng thêm hiểu biết Chúa và trung kiên sống theo Tin Mừng. Chúng con cầu xin...

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

TÌM HIỂU VỀ GIỜ KINH PHỤNG VỤ


GIỜ KINH PHỤNG VỤ

“Trong khi chu toàn nhiệm vụ tư tế của Đức Kitô, Giáo Hội cử hành phụng vụ giờ kinh, nhờ đó Giáo Hội lắng nghe Thiên Chúa nói với dân Ngài, tưởng nhớ mầu nhiệm ơn cứu chuộc, ca tụng Ngài không ngớt bằng lời kinh và khẩn cầu phần rỗi cho cả thế giới” (GL 1173)
I. Ý NGHĨA
Giờ Kinh Phụng Vụ là lời cầu nguyện liên lỉ của toàn thể Hội Thánh để thánh hóa ngày giờ và toàn bộ sinh hoạt của con người.
Cầu nguyện là nhiệm vụ chính yếu của các Kitô hữu vì Hội Thánh làm theo lời Chúa Kitô dạy là “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18,1). Thật vậy, ngay từ thời các tông đồ, các tín hữu đã chuyên cần cầu nguyện vào những thời khắc nhất định. Sách Công Vụ kể các môn đệ họp nhau cầu nguyện vào giờ thứ ba (Cv 2,15), vị thủ lãnh các tông đồ “lên sân thượng cầu nguyện vào giờ thứ sáu” (10,9), ông Phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín (3,1), “vào quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Xila cầu nguyện ca tụng Chúa” (16,25). Dần dà với thời gian, “tại nhiều nơi đã sớm có thói quen dành những khoảng thời gian rõ rệt để cầu nguyện chung với nhau như vào giờ cuối ngày, khi trời tối và lúc lên đèn, hoặc giờ đầu ngày, lúc đêm tàn và ngày ló rạng” (KPV 1) để thánh hóa ngày sống của mình.
Những buổi cầu nguyện chung như thế dần dần tạo thành một chu kỳ giờ kinh nhất định, và đó là lời cầu nguyện của Hội Thánh cùng với Chúa Kitô và dâng lên Chúa Kitô.
II. CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ TRONG NGÀY
So với các cử hành phụng vụ khác, các Giờ Kinh Phụng Vụ có đặc điểm thánh hóa toàn bộ chu kỳ thời gian ngày và đêm, như lời thư gửi tín hữu Do Thái : “Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ca tụng làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa” (Dt 13,15).
Các Giờ Kinh Phụng Vụ hiện nay được chia thành 5 giờ kinh khác nhau trong ngày, đó là kinh Sách, kinh Sáng, kinh Trưa, kinh Chiều và kinh Tối :
1 * Kinh Sách đề ra cho dân Chúa phương tiện phong phú nghiền ngẫm Kinh Thánh và những trang sách hay đẹp nhất của các nhà tu đức, cùng các Thánh Vịnh, thánh thi và lời nguyện.
2 * Kinh Sáng nhằm thánh hóa thời khắc ban mai khi bắt đầu một ngày mới để dâng lên Chúa những tác động đầu tiên của lòng trí chúng ta. Kinh Sáng được đọc vào lúc bình minh ló rạng để ca ngợi Đức Kitô Phục sinh là mặt trời công chính, là ánh sáng thật chiếu soi mọi người.
3 * Kinh Trưa là những giờ kinh nhỏ nằm giữa kinh Sáng và kinh Chiều, gồm các giờ kinh sau đây: kinh giờ ba (9 giờ sáng), kinh giờ sáu (12 giờ trưa) và kinh giờ chín (3 giờ chiều). Những ai sống đời chiêm niệm phải đọc chung với nhau ba giờ kinh Trưa này, còn những người khác được phép chọn một trong ba giờ kinh này vào những thời khắc phù hợp trong ngày.
4 * Kinh Chiều được cử hành vào lúc ban chiều khi ngày vừa xế bóng để tạ ơn những gì Chúa đã ban hoặc những việc lành chúng ta đã làm trong ngày. Kinh Chiều cũng nhắc nhớ đến công trình cứu chuộc của Chúa, và niềm hy vọng về ánh sáng không hề tàn lụi.
5 * Kinh Tối là “kinh cuối cùng trong ngày, đọc trước khi đi ngủ, dù đã quá nửa đêm”, để bày tỏ tâm tình thống hối và phó thác. Bóng đêm là hình ảnh của sự Ác và sự chết, thì kinh Tối là lời nguyện tin tưởng nài van, xin Chúa chúc lành cho một giấc ngủ bình an.
Trong 5 giờ kinh phụng vụ thì Kinh Sáng và Kinh Chiều là “hai giờ then chốt của kinh nguyện hằng ngày, nên phải coi như những giờ kinh chính yếu và vì thế không được bỏ qua” (KPV 37).
III. CẤU TRÚC CỬ HÀNH GIỜ KINH PHỤNG VỤ.
“Các giờ Kinh Phụng vụ được quy định theo những luật lệ riêng, đặc biệt gồm những yếu tố thường gặp trong các buổi cử hành trong Kitô giáo và được sắp xếp như sau : là bao giờ cũng có thánh thi mở đầu, rồi đến Thánh Vịnh, đọan một bài đọc Kinh Thánh dài hay ngắn và cuối cùng là các lời nguyện” (KPV 33).
Chúng ta thử lược qua cơ cấu cử hành Kinh Sáng và Kinh Chiều là hai giờ kinh quan trọng của ngày sống.
1) Phần giáo đầu :
- Giờ kinh Sáng thường được mở đầu bằng câu “Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con – Cho con vang tiếng ngợi khen Ngài”. Nếu là Kinh Chiều thì bắt đầu bằng câu : “Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con – Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ”.
- Tiếp đến là Thánh Vịnh 94 để kêu mời các tín hữu ca tụng Chúa và nghe tiếng Người để được an nghỉ với Chúa ; hoặc Thánh Vịnh 99, 66, 23. Câu điệp ca trước Thánh Vịnh 94 được thay đổi theo ngày phụng vụ để gợi lên ý nghĩa của ngày lễ. Kinh chiều không đọc Thánh Vịnh giáo đầu, song đọc Vinh tụng cavà kết thúc bằng câu Alleluia, trừ mùa Chay.
- Kế nữa là một bài thánh thi mang tính thi vị và biểu lộ đặc tính của mỗi giờ kinh và mỗi ngày lễ.
2) Phần Thánh Vịnh :
Trong các giờ kinh, Hội Thánh dùng các Thánh Vịnh là những bài thơ cổ xưa của Thánh Kinh Cựu Ước, cũng là Lời Chúa đã được Chúa Thánh Thần linh hứng, để giúp cầu nguyện. Những Thánh Vịnh này có sức nâng tâm hồn lên cùng Chúa, khơi động những tâm tình đạo đức thánh thiện, giúp tạ ơn khi gặp điều may mắn, niềm an ủi khi gặp nghịch cảnh. Tuy nhiên Thánh Vịnh cũng mới chỉ phác họa thời kỳ viên mãn nơi Chúa Kitô nên đôi khi cũng gặp những khó khăn khi các Thánh vịnh không trực tiếp nói với Chúa, hoặc những lời nguyền rủa quân thù... Nhưng Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng cho các tác giả Thánh Vịnh soạn ra những bài thơ ấy, lúc nào cũng ban ơn phù trợ giúp các tín hữu hát hay đọc các Thánh Vịnh.
Nếu muốn đọc Thánh Vịnh cho nghiêm chỉnh thì phải đọc mà nghiền ngẫm câu này tiếp nối câu kia, lòng lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng, vì Chúa Thánh Thần vẫn còn linh hứng cho tất cả những ai đạo đức sẵn sàng đón nhận ơn Người.
“Khi đọc Thánh Vịnh trong các Giờ Kinh Phụng Vụ thì ta không đọc nhân danh cá nhân, mà nhân danh Nhiệm Thể Chúa Kitô và có thể nói là đại diện cho chính Chúa Kitô nữa. Nếu nhớ như vậy, thì các khó khăn sẽ tan biến, khi thấy rằng những tâm tình sâu xa thầm kín của ta, lúc đọc Thánh Vịnh không trùng hợp với những tâm tình diễn tả trong Thánh Vịnh ; thí dụ, đang âu sầu, ảo não, lại gặp một Thánh Vịnh vui tươi, đang phấn khởi, lại gặp một Thánh Vịnh âu sầu” (KPV 108).
“Kinh Sáng gồm một Thánh Vịnh thích hợp với buổi sáng, rồi một thánh ca trích trong sách Cựu Ước, và một Thánh Vịnh nữa, thuộc loại ca ngợi, theo truyền thống của Hội Thánh. Kinh Chiều gồm hai Thánh Vịnh (hay hai đoạn, nếu Thánh Vịnh quá dài) thích hợp với bưổi chiều và thích hợp với việc cử hành chung với giáo dân, và một thánh ca lấy trong các thánh thư hoặc sách Khải Huyền” (KPV 43).
3) Phần Lời Chúa :
- Đọc Thánh vịnh xong thì đọc một đoạn Sách Thánh ngắn.
“Bài đọc vắn được chọn theo ngày trong tuần, theo mùa hay theo ngày lễ. Phải đọc và nghe bài này như đích thực là một bản công bố Lời Chúa” (KPV 45).
- Để đáp lại Lời Chúa, thường có câu xướng đáp ngắn, để Lời Chúa ăn sâu hơn vào tâm trí. Sau đó long trọng (đứng và làm dấu thánh giá) đọc thánh ca Tin Mừng với câu điệp ca riêng theo ngày theo mùa. Buổi sáng đọc thánh ca “Benedictus” (Chúc tụng Đức Chúa của ông Giacaria), buổi chiều đọc thánh ca “Magnificat” (Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa của Đức Maria). Đây là những thánh ca vẫn được Hội Thánh từ ngàn xưa ưa thích.
- Khi cử hành các giờ kinh Phụng Vụ cũng nên có những khoảng thời gian thinh lặng vào những lúc thích hợp, ví dụ : sau mỗi Thánh Vịnh, sau khi đã lập lại các điệp ca, sau các bài đọc Sách Thánh, trước hay sau câu xướng đáp.
Thông thường, sau khi đọc Sách Thánh cũng có lời nguyện để tăng hiệu lực cho bài đọc và nhờ bài đọc mà hiểu lời nguyện rõ hơn và sốt sắng hơn.
3) Phần lời cầu :
Sau thánh ca Tin Mừng là các lời cầu : buổi sáng là để dâng ngày và công việc cho Chúa, buổi chiều là để xin ơn, và lời nguyện cuối cùng bao giờ cũng dành để cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Kế đến là kinh Lạy Cha và tiếp ngay lời nguyện kết thúc cùng với lời ban phép lành và giải tán.
IV. LUẬT BUỘC CỬ HÀNH CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ
“Hội Thánh đã đặc biệt ủy nhiệm cho những người có chức thánh phải cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ, nên dù khi không có giáo dân, thì ai nấy đều phải chu toàn nhiệm vụ ấy, dĩ nhiên là với những sự thích nghi cần thiết. Quả vậy, Hội Thánh ủy nhiệm cho họ đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ, để nhiệm vụ cầu nguyện của Đức Kitô được tiếp nối không ngừng trong Hội Thánh” (KPV 28).
Những người sau đây theo Giáo Luật (1174 $1) buộc phải đọc các giờ Kinh Phụng Vụ, không những đọc đầy đủ các giờ kinh mà còn phải cố gắng đọc cho phù hợp với giờ thật trong ngày, được chừng nào hay chừng đó (GL 1175) :
Đó là giám mục, linh mục, phó tế (phó tế vĩnh viễn cũng nên đọc mỗi ngày ít là một phần các Giờ Kinh Phụng Vụ), các kinh sĩ hội nhà thờ chính tòa(phải đọc trong cung thánh), những cộng đoàn tu sĩ có luật buộc đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ (vd: Châu Sơn), những cộng đoàn tu sĩ khác cũng nên tùy nghi đọc một vài giờ kinh phụng vụ (vd: Mến Thánh Giá), và cả anh chị em giáo dân cũng được khuyến khích nên đọc một vài giờ kinh phụng vụ, như Kinh Sáng và Kinh Chiều (vd: Huynh đoàn giáo dân Đaminh).
TÓM LƯỢC :
1* H. Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì ?
-T. Các Giờ Kinh Phụng Vụ là những lời cầu nguyện liên lỉ của toàn thể Hội Thánh để thánh hóa ngày giờ và toàn bộ sinh họat của con người.
2* H. Có bao nhiêu giờ kinh trong ngày ?
-T. Có 5 giờ kinh phụng vụ trong ngày là Kinh Sách, Kinh Sáng, Kinh Trưa, Kinh Chiều và Kinh Tối; song quan trọng hơn cả là Kinh Sáng và Kinh Chiều.
3* H. Diễn tiến thông thường của một Giờ Kinh Phụng Vụ được cử hành như thế nào ?
-T. Diễn tiến thông thường một Giờ Kinh Phụng Vụ được cử hành với phần giáo đầu, rồi đến một thánh thi, các Thánh Vịnh, một đoạn Sách Thánh, câu xướng đáp, thánh ca Tin Mừng, các lời cầu nguyện và cuối cùng là phép lành giải tán.
4* H. Những ai buộc phải cử hành các Giờ Kinh Phụng Vụ ?
-T. Những người có chức thánh và các cộng đoàn tu sĩ có luật buộc đọc phải chu toàn các Giờ Kinh Phụng Vụ ; còn giáo dân không bắt buộc nhưng cũng được Hội Thánh mời gọi đọc một vài giờ Kinh Phụng Vụ.
CẦU NGUYỆN :
Cúi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi.
Con mù lòa, bên vệ đường hành khất,
Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.
Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ,
Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà,
Họ khổ đau, họ kêu gào than thở,
Đừng để con cứ giả điếc làm ngơ.
Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con,
Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả,
Trước cửa nhà có người nghèo đói lả,
Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.
Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi,
Để tiến lên dẫu đường xá hiểm nguy.
Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại,
Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi.
Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng,
Mặc ai bảo : Chúa đã chết đâu còn.
Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,
Xin dừng chân ở lại với con luôn !
(Thánh thi Kinh Sách thứ Năm tuần II)

(Nguồn: simonhoadalat.com)

GIỜ KINH CHIỀU SAU 
Ca vịnh

Tv 135 (136)
Ca mừng Vượt Qua
Kể lại những việc Chúa đã làm tức là ca tụng Chúa (Ca-xi-ô-đô-rô).

I.
ÐC: Tạ ơn Chúa đi nào,
vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

Hãy tạ ơn Thần các thần,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Hãy tạ ơn Chúa các chúa,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Trải mặt đất này trên làn nước bao la,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Người làm ra những đèn trời to lớn,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Cho thái dương điều khiển ban ngày,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ðặt trăng sao hướng dẫn ban đêm,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.


Thánh thi

Cao sang rực rỡ tựa bình minh,
Mẹ vươn lên tới cõi thiên đình,
Huy hoàng lộng lẫy như chính ngọ,
Kiều diễm gấp ngàn bóng trăng thanh.

Mẹ đã sinh con, người Con ấy,
Thiên thu hằng hữu trước vầng hồng,
Giờ đây Mẹ ngự ngai vinh hiển,
Thiên Quốc Nữ Hoàng thật oai phong.

Chức trọng quyền cao gấp bội phần,
Triều thần thiên quốc bậc thánh nhân,
Một người phụ nữ đầy công đức
Trổi vượt phàm nhân lẫn thiên thần.

Ðấng xưa lòng Mẹ đã cưu mang,
Máng cỏ làm nôi Mẹ đặt nằm,
Mẹ thấy giờ đây bên Thánh Phụ
Ngai vàng bệ ngọc rất cao sang.

Vinh chúc quỳ dâng Chúa Ba Ngôi
Ðã đem hồn xác Mẹ lên trời.
Nữ Hoàng Thiên Quốc, ôi vinh dự,
Chúng tử hát mừng chẳng khi ngơi.
Lời cầu
Thiên Chúa là Cha toàn năng đã muốn cho mọi đời phải ca ngợi Ðức Ma-ri-a, Thân Mẫu của Ðức Ki-tô. Vậy ta hãy tôn vinh Thiên Chúa Cha, và xin Ðức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta:
Vì lời Ðức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa thương nhận lời chúng con.
Chúa đã chọn Ðức Ma-ri-a làm Thân Mẫu Chúa Giê-su, - xin cho các bà mẹ biết gây tinh thần bác ái và đời sống thánh thiện trong gia đình.
Chúa đặt Ðức Ma-ri-a là Từ Mẫu của nhân loại, - xin cho tất cả những ai đang gặp cảnh gian truân được cảm nghiệm tình mẫu tử của Người.
Chúa đã làm cho Ðức Mẹ biết chăm chỉ lắng nghe lời Chúa, và tận tâm phục vụ Chúa, - xin cho chúng con được trở thành những môn đệ trung tín của Ðức Ki-tô.
Chúa đã phong Ðức Ma-ri-a làm Nữ Vương thiên quốc, - xin cho các anh chị em đã lìa thế được chung hưởng vinh quang với thần thánh trên trời.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác Ðức Ma-ri-a là Trinh Nữ vô nhiễm và là Thánh Mẫu của Con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng Thánh Mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin... 

Ca vịnh TUẦN XX TN.ĐỌC LỜI CHÚA CHẬM RÃI THẬT TÂM TÌNH
Lời Chúa luôn là Lời hằng Sống xin cho mỗi người hăng say đọc và đọc nhiều lần
Qua chính miệng ta phát ra Lời của Chúa và tai ta nghe Lời Chúa
Bằng tình con thảo đối với Cha trên Trời.
Xin Chúa chúc lành và mở trí lòng tất cả mọi người luôn đón nhận Lời Chúa hằng ngày.
Tv 125 (126)
Vui mừng và hy vọng nơi Chúa
Anh em đã đồng lao cộng khổ, ắt sẽ được chung phần ủi an (2Cr 1,7).

ÐC: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
"Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!" *
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa một niềm vui!

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo; *
lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng.

ÐC: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Tv 126 (127)
Vất vả uổng công nếu không có Chúa
Anh em là nhà Thiên Chúa xây lên (1Cr 3,9).

ÐC: Nguyện xin Chúa xây dựng cửa nhà,
và trấn giữ thành trì cho ta.

Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ,
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế! *
Họ sẽ không nhục nhã
khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.

ÐC: Nguyện xin Chúa xây dựng cửa nhà,
và trấn giữ thành trì cho ta.
Lời cầu
Ta hãy cùng tuyên xưng Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa và dâng lên Người lời tha thiết nguyện xin:
Lạy Chúa Ki-tô, Chúa mời gọi chúng con chiến đấu cho triều đại Chúa mau đến, - xin cho chúng con biết dùng đức hiền hòa và tính kiên nhẫn làm vũ khí khuất phục kẻ thù,
nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa.
Chúa đã sai các môn đệ đi dọn đường cho Chúa, - xin giúp họ can đảm loan báo Tin Mừng,
nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa.
Chúa đã soi sáng cho nhiều người, cả nam lẫn nữ, biết hiến trọn cuộc đời cho Chúa, - xin giúp họ trung thành theo chân Chúa đến cùng,
nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa.
Chúa là Thầy và là Ðức Chúa, mà đã hạ mình rửa chân cho môn đệ, - xin hãy tỏ mình ra nơi những người đang phục vụ anh em,
nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa.
Chúa là Ðấng nhân từ và là Con Thiên Chúa hằng sống, - xin giơ tay đón nhận những người chúng con đang thương khóc, vì chính Chúa đã làm cho ông La-da-rô chết chôn trong mồ được sống lại,
nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa quý trọng cái chết anh hùng của các thánh tử đạo, xin cho gương sáng của hai thánh Pon-xi-a-nô và Híp-pô-li-tô làm cho chúng con ngày càng yêu mến Chúa và kiên trì giữ vững đức tin.Chúng con cầu xin...